Autisme-behandling (Autisme spektrum forstyrrelse)

​ASF er et paraplybegreb for udviklingsforstyrrelser. Hvis et barn lider af ASF kan udviklingen være præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt udfordringer med at indgå i relationer og sociale samspil. En person med denne tilstand kan have tendens til stereotype begrænsede vaner, interesser og adfærd. Man har typisk vanskeligt ved at fornemme andres følelser og tanker, hvorfor der er udfordringer med at udvikle fælles opmærksomhed og leg.

Det er afgørende for barnets trivsel og videre udvikling, at det bliver udredt, så den rette støtte kan sættes i værk både i skolen og derhjemme, og således at udvikling af uhensigtsmæssig adfærd kan afhjælpes. Autisme-behandling foregår primært med pædagogiske tiltag og social træning, støtte og vejledning til forældrene og til barnet eller den unge.

Det har stor betydning for barnets funktionsniveau og livskvalitet at få den rette støtte fra sine omgivelser i hjemmet og i skolen.

Her i PPclinic i København, Aarhus og Vejle udfører vi en grundig udredning af ASF og undersøger samtidig for, om der er andre psykiske udfordringer på spil, som der også skal tages hånd om side om side med ASF.

Vi kan kontaktes på telefon: 33 69 09 66 eller mail: info@ppclinic.dk. Så fortæller vi gerne mere om autisme-behandling.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

livsmestring for unge

vil du vide mere?