Individuelt samtaleforløb

Hurtig og relevant hjælp

Hvis en medarbejder/leder oplever psykiske helbredsproblemer er hurtig og relevant hjælp afgørende for, hvor hurtigt personen er på benene igen.

Hvis man er sygemeldt med stress, men i virkeligheden har en depression, nytter det ikke at få hjælp til stresshåndtering. Den reelle problemstilling skal spottes så hurtigt som muligt, og den mest relevante behandling igangsættes. Det kan vores psykologer og speciallæger i psykiatri.

I PPclinic tilbyder vi samtaleforløb ved psykolog og psykiatrisk behandling ved speciallæge i psykiatri.

Hvilken form for forløb man har brug for er afhængigt af problemstillingen.

Samtaler hos psykolog

Samtaleterapi hos en psykolog er veldokumenteret som effektiv behandlingsmetode for en række psykiske problemstillinger. Gennem samtaleterapi hos en psykolog kan man opnå en bedre forståelse af sig selv og de udfordringer, man har. Vi arbejder på at skabe en positiv udvikling og øge det psykiske velbefindende.​

Et forløb indledes altid med en grundig samtale, hvor problemstilling, livsomstændigheder og ønsker til forløbet gennemgås. I samarbejde med klienten lægges en plan for det videre forløb. Vi tilpasser samtaleterapien til de behov og aktuelle udfordringer vi møder hos klienten, og bruger elementer fra forskellige psykoterapeutiske metoder.

Vi anvender primært ACT (Acceptance and Commitment Therapy), men også elementer fra kognitiv, narrativ og eksistentiel psykoterapi

Konsultationer hos speciallæge i psykiatri

Nogle gange får psykiske helbredsproblemer bidt sig fast på en måde, hvor en medicinsk behandling er den mest effektfulde løsning.

Den medicinske behandling kan enten stå alene eller være i kombination med psykoterapi.


Når man modtager medicinsk behandling, er det helt centralt, at man får det helt rigtige præparat i den helt rigtige dosis for, at det har den optimale effekt. Det kræver en erfaring og specialviden som alle vores speciallæger i psykiatri har.
Individuelle samtaler hos psykolog og/eller konsultationer hos psykiater. Indsatsen finder sted, mens medarbejderen er i arbejde eller under fuld-eller delvis sygemelding.
Vi skræddersyr forløbet, så den ansatte får den optimale hjælp med henblik på at undgå sygemelding eller komme hurtigst muligt tilbage i arbejdet.

Hvad kan vi gøre for jeres virksomhed?​

Forebyggelse på arbejdspladsen

vil du vide mere?