Afklarende samtaler

​Hvornår har man det så dårligt, at man har behov for hjælp udefra?

Hvornår er det ikke længere nok at gå en lang tur eller tale med venner og familie om sine udfordringer?

Afklaring

Det kan være svært at vurdere om og hvornår en medarbejder har brug for hjælp. Det oplever mange ledere og også medarbejderne selv. PPclinic tilbyder afklarende samtaler med fokus på at afdække behovet for en individuel indsats.

I den afklarende samtale tales der med medarbejder om trivsel, om der er særlige udfordringer på spil, samt om hvilke strategier medarbejder har og bruger i sit liv.

Den afklarende samtale hos psykolog følges op af en kort samtale eller en mail til nærmeste leder eller HR-ansvarlige omkring forslag til eventuel individuel indsats.

Forløb

Et evt. fremadrettet forløb sammensættes i forlængelse af den afklarende samtale i dialog med medarbejder og nærmeste leder eller HR-ansvarlige. Omfanget af indsatsen afhænger af medarbejderes individuelle behov for hjælp og støtte i forhold til fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde efter sygemelding. Vi inviterer gerne leder med til en rundbordssamtale så denne ved hvordan der bedst støttes op om medarbejder på arbejdspladsen.

Vi arbejder ud fra tre forskellige typer pakker:

Forebyggelsespakke

Fastholdelsespakke

Individuel akutpakke

Læs vores faktaark om hurtig afklaring her.

Hvad kan vi gøre for jeres virksomhed?​

Forebyggelse på arbejdspladsen

vil du vide mere?