Priser

  • Samtale ved psykolog - 1.150 kr.
  • Konsultation ved psykiater - 2.300 kr.
  • Prisen for workshops, kurser og oplæg er efter aftale.

Der afsættes 1 time til en samtale/konsultation. Heraf bruges 45 min. på selve samtalen og de sidste 15 min. på journaloptagelse og administration. ​

Ledersparring

Personlig sparring med ledere og HR-medarbejdere. Kan også ske telefonisk, via Skype eller som egentlig videokonference. Prisen afhænger af varighed og antal deltagere.

  • Psykolog: 1.500 kr. (50 min.)

Hurtig afklaring

Afklarende samtale hos psykolog efterfulgt af kort opfølgning med nærmeste leder eller HR-ansvarlige omkring forslag til eventuel individuel indsats.

Pris: 3.000 kr.​​

​Individuel indsats

Omfanget af indsatsen afhænger af medarbejderes individuelle behov for hjælp og støtte i forhold til fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde efter sygemelding.

Forløbet sammensættes i forlængelse af en screeningssamtale med den konkrete medarbejder og i dialog med medarbejder og nærmeste leder eller HR-ansvarlige.

Vi har her skitseret tre eksempler på individuelle forløb (klik for at læse mere):

SMS-service

Har vi fået oplyst et mobilnummer, kan vi sende en påmindelse pr. SMS 24 timer inden en aftale. Vi gør opmærksom på, at vi fakturerer ved forsinket afbud eller udeblivelse - også selvom påmindelsen ikke skulle være modtaget.

Afbud og udeblivelse

Vi fakturerer ved udeblivelse fra en individuel konsultation eller samtale. Afbud skal meddeles PPclinic senest 24 timer før en individuel samtale. Ved udeblivelse eller forsinket afbud fakturerer vi for én time hos den pågældende behandler eller fagperson. Dette gælder uagtet, om afbuddet er til individuel konsultation, test, vurdering, speciallægeundersøgelse mv.

Hvad kan vi gøre for jeres virksomhed?​

Forebyggelse på arbejdspladsen

vil du vide mere?

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495