Vores behandlingsmetoder

Acceptance & Commitment Therapy

I PPclinic anvender vi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som metode i arbejdet med mennesker, der befinder sig i psykisk udfordrende perioder af deres liv. ACT hviler på et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med elementer fra blandt andet mindfulness. ACT er desuden veldokumenteret som metode til håndteringen af en bred vifte af psykiske helbredsproblemer.

ACT som Metode

ACT er en handlingsorienteret tilgang til mennesker med psykiske udfordringer.

Et centralt element i ACT er at lære metoder til at kunne håndtere vanskelige tanker og følelser på hensigtsmæssige måder, så disse tanker og følelser ikke forhindrer et aktivt og meningsfuldt privat- og arbejdsliv.​

ACT i praksis

Vores erfaring er, at ACT er meget anvendeligt, hvad enten man står i en vanskelig situation i forhold til sit privat- eller arbejdsliv. Via ACT hjælper vi med at omsætte udfordringer til overkommelige delmål, som er realistiske at begynde at handle på her og nu. Ved hjælp af ACT støttes klienten til at handle med udgangspunkt i egne værdier, så man kan arbejde frem mod at blive den forældre, kæreste, medarbejder, kollega eller chef, man gerne vil være.

Arbejde og behandling

PPclinics tilgang til behandling adskiller sig væsentligt fra mange andres. Vi mener, det er vigtigt for mennesker at fastholde en tilknytning til et arbejde, også selv om de rammes af stress, kriser eller andre psykiske problemer. Vi har erfaring med, at kombinationen af arbejde og behandling er den bedste måde at få det bedre.

Hvad kan vi gøre for jeres virksomhed?​

Forebyggelse på arbejdspladsen

vil du vide mere?