​Psykotiske tilstande

Psykotiske tilstande betyder, at man har vrangforestillinger. Vrangforestillinger kan være meget forskellige. I nogle tilfælde kan de have forfølgelseskarakter, hvor man er overbevist om at man bliver forfulgt, mens det i andre tilfælde kan det være vrang-agtige sansningsoplevelser eller helt noget tredje. Ved vrangforestillinger forstås en indre oplevelse, der er i uoverensstemmelse med virkeligheden eller opfattelser af verden, der kan betragtes som kulturelt uacceptable.

Det er vigtigt, at man opdager og reagerer på tegn på begyndende psykose. Tegn på psykose kan være trang til at isolere sig, søvnforstyrrelser, overvældende angst, at høre eller mærke ting, som andre ikke gør, tanker der høres som stemmer, at føle sig forfulgt eller styret af andre eller stemmer.

I PPclinic tilbydes antipsykotisk behandling, enten med medicin, terapi eller begge dele, alt efter hvad der passer bedst i det enkelte tilfælde.

Hvad kan vi hjælpe dig med?​

Mød vores medarbejdere​

VIL DU VIDE MERE?

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495