Behandlingsmetoder

Acceptance & Commitment Therapy

I PPclinic anvender vi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som metode i arbejdet med mennesker, der befinder sig i psykisk udfordrende perioder af deres liv. ACT hviler på et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med elementer fra blandt andet Mindfulness. ACT er veldokumenteret som metode til håndteringen af en bred vifte af psykiske helbredsproblemer.

ACT som metode

ACT er en handlingsorienteret tilgang til mennesker med psykiske udfordringer. Et centralt element i ACT er at lære metoder til at kunne håndtere vanskelige tanker og følelser på hensigtsmæssige måder, så disse tanker og følelser ikke forhindrer et aktivt og meningsfuldt privat- og arbejdsliv.

ACT i praksis

Vores erfaring er, at ACT er meget anvendeligt, hvad enten man står i en vanskelig situation i forhold til sit privat- eller arbejdsliv.

Via ACT hjælper vi med at omsætte udfordringer til overkommelige delmål, som er realistiske at begynde at handle på her og nu. Ved hjælp af ACT støttes klienten til at handle med udgangspunkt i egne værdier, så man kan arbejde frem mod at blive den forældre, kæreste, medarbejder, kollega eller chef, man gerne vil være.​

​​

Medicinsk behandling

Vores speciallæger i psykiatri benytter sig af medicinsk behandling. Medicinsk behandling er en brugbar løftestang i de tilfælde, hvor det psykiske helbredsproblem har bidt sig fast på en måde, der gør det svært at komme videre. Medicinsk behandling iværksættes kun efter gensidig aftale mellem dig og vores læge.

Andre behandlingsmetoder

Foruden ACT, som er vores fælles behandlingsmetode, anvender vi også elementer fra kognitiv, narrativ og eksistentiel psykoterapi.​​​

Hvad kan vi hjælpe dig med?​

Mød vores medarbejdere​

VIL DU VIDE MERE?