Nanna Kruuse

Specialist i børneneuropsykologi, cand.psych.

Nanna Kruuse er uddannet ved Aarhus Universitet i 2005. Hun er autoriseret og specialist i klinisk børneneuropsykologi, ligesom hun er uddannet som supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

Nanna underviser og superviserer psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse i børnepsykologi og børneneuropsykologi.

Nanna har i en årrække arbejdet som leverandør for det nationale videnscenter og specialrådgivningsorganisation (VISO) for Vejlefjord Rehabilitering.

Hun har desuden stor erfaring i at arbejde med anbragte børn og unge herunder også dem der tilhører misbrugs- og kriminalitetsområdet.

Faglige interesseområder:

​Nanna har siden 2016 interesseret sig for og certificeret sig indenfor Feuerstein, hvilket er en kognitiv træningsform, som har vist sig effektfuld ift. en lang række kognitive vanskeligheder som børn, unge og voksne med kognitive-, adfærdsmæssige- og psykiatriske problemstillinger ofte lider under.​

Arbejds- og ansvarsområder:

Nanna arbejder primært med neuropsykologiske, psykologiske undersøgelser og udredninger samt dynamiske assesments (Feuerstein) af småbørn, børn og unge. Nanna har specialiseret sig i udredning af børn og unge med medfødte og erhvervede hjerneskader samt udviklingsforstyrrelser (ADHD/ADD og autisme). Hun tilbyder desuden specifik kognitiv træning som tager udgangspunkt i det enkelte barn