Marcin Sebastian Gorczowski

​Overlæge, speciallæge i psykiatri

Marcin er uddannet læge fra Universitetshospitalet i Lodz, Polen i 1998 og speciallæge i psykiatri i 2006. I 2007 fik han dansk autorisation som læge og speciallæge i psykiatri. 

Derudover har Marcin taget efteruddannelse i EMDR, kognitiv terapi, terapeutisk behandling af kroniske smerter og Compassion Focused Therapy (CFT). 

Marcin har været ansat i psykiatrien siden 2000, heraf otte år som overlæge i Region Sjælland og Region Hovedstaden både i hospitalsregi og ambulatorie. Blandt andet seks års erfaring i ambulatoriet for psykosomatiske lidelser og klinik for selvmordsforebyggelse - både som psykiatrisk overlæge og terapeut.

Faglige interesseområder:

Udredning og diagnostik af psykiatriske problemstillinger som  eksempelvis affektive tilstande, belastningsreaktioner, kriser, og traumer af forskellig art. Psykoterapeutisk- og medicinsk behandling. Derudover har Marcin en stor interesse for reflekterende processer og åben dialog.

Marcin har et holistisk syn på mennesket, og forstår psykisk sygdom som et individuelt fænomen, men også som noget, der opstår i relation til familien og netværket. I sin terapeutiske tilgang sætter han særligt fokus på det dybereliggende samspil mellem krop og psyke.

Marcin har fået publiceret otte videnskabelige artikler og to kapitler i en lægefaglig bog.

Arbejds- og ansvarsområder:

Individuel udredning, diagnostisk afklaring, psykoterapeutisk- og medikamentel hjælp til mennesker med psykiske problemer.