Liv Vadskjær Hjordt

Psykolog, cand.psych. Ph.d.

Liv er uddannet psykolog fra Københavns universitet og har siden færdiggjort en Ph.d. grad i neuropsykiatri ved Københavns Universitet. Liv er aktuelt ved at opnå sin autorisation ved dansk psykolognævn.

Liv har i mange år forsket i affektive lidelser og impulsiv aggression og desuden arbejdet i psykiatrien med affektive lidelser. Metodisk benytter Liv teknikker fra flere forskellige psykologiske retninger, heriblandt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), kognitiv adfærdsterapi samt dialektisk adfærdsterapi (DAT).

​Faglige interesseområder:

Angst, depression, herunder vinterdepression, bipolar sygdom og OCD samt stress-relaterede udfordringer.

Arbejds- og ansvarsområder:
Individuelle psykoterapeutiske forløb med unge og vokse, arbejdsrelaterede problemstillinger og mestringsforløb.