Laura Louise Aakjær Jensen

Overlæge, speciallæge i psykiatri

Laura blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 2005 og speciallæge i psykiatri i 2013.

Laura har arbejdet i psykiatrien siden 2006, hvor hun har været tilknyttet seks forskellige psykiatriske Centre i Region Hovedstaden og har en bred klinisk erfaring med psykotiske og ældrepsykiatriske patienter. Hun har senest været ansat som overlæge ved Distriktspsykiatrisk Center Indre by og Østerbro siden 2014, hvor patienterne ofte havde flere forskellige psykiatriske- og somatiske lidelser. 

​Faglige interesseområder:

Udredning og diagnostik af psykiatriske tilstande og somatisk komorbiditet. Undervisning i psykiatriske tilstande (Psykoedukation) og medicinsk (psykofarmakologisk) behandling.

Arbejds- og ansvarsområder:

Individuel udredning og behandling. Pårørendesamtaler og inddragelse af netværk, herunder arbejdspladser.