Christian Roslund

Autoriseret psykolog, cand.psych.

Uddannet psykolog fra Københavns universitet 2016 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2019.

Christian har en baggrund i beskæftigelsesområdet, og har tidligere arbejdet med kommunale indsatser med fokus på at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarked. Christian har god erfaring med samtaleforløb og undervisning. Han har endvidere adskillige års erfaring med krisesamtaler med personer, der har været udsat for personfarlig kriminalitet.

Faglige interesseområder:
Psykoterapi med fokus på sygdom og arbejdsliv, angst, depression, belastningsreaktioner og selvværdsproblematikker. Christian anvender forskellige terapeutiske teorier, men er især inspireret af ACT og kognitiv adfærdsterapi

Arbejds- og ansvarsområder:
Individuel psykoterapeutisk behandling, tværfaglig udredning og visitation​