Anne-Mette Lange

Autoriseret specialist i klinisk børnepsykologi, cand.psych.

Anne-Mette tog sin kandidatgrad i psykologi ved Sussex Universitet i Storbritannien , og blev kvalificeret klinisk psykolog i 1996 fra den 3-årige overbygning i klinisk psykologi ved University College London. Anne-Mette har arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien og pædiatrien i London i otte år ved bl.a. Great Ormond Street Hospital for Sick Children, The Tavistock Clinic og St. Georges Hospital, London, hvor hun var leder af en ADHD-klinik for børn i alderen 3-18 år.

Anne-Mette har siden 2002 været ansat på småbørnsafsnit, skolebørnsafsnit og forskningsafsnit ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Hun er fortsat tilknyttet forskningsafsnittet ved BUC, Aarhus Universitetshospital, hvor hun bl.a. forsker i ADHD, evidensbaseret behandling og økonomiske konsekvenser af ADHD.

Anne-Mette har efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun er certificeret behandler og supervisor i forældretræningsprogrammet The New Forest Parenting Programme.

Faglige interesseområder:

Anne-Mette har fra sit 25-årige virke som klinisk psykolog i England og Danmark bred erfaring med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger, inkl. ADHD, Tourettes, OCD, adfærdsforstyrrelser, angst, depression, autisme spektrum forstyrrelser, og spiseforstyrrelser.

Anne-Mette tilbyder behandling, der sigter mod, at barnet/den unge opnår trivsel i familien, blandt kammerater og i børnehaven/skolen. Når det er muligt, inddrager Anne-Mette forældre og/eller andet netværk i behandlingen, så barnets trivsel optimeres og indsatsen bliver bæredygtig.​

Anne-Mette deltager ofte i netværksmøder på skoler, hvor hun har stor erfaring med at fremme forståelsen for barnets udfordringer og sikre koordineret og effektiv indsats for barnet.

 

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495

PPclinic Aarhus

Klamsagervej 35A

8230 Aabyhøj