Sundhedsfaglige udredninger

En psykisk problemstilling opleves ofte ubehagelig. Især hvis man ikke præcis ved, hvad man har med at gøre, og hvordan man kan få det bedre. Derfor er det helt centralt at få professionel og kompetent hjælp til at afklare, hvad problemet er, og hvordan man bedst kommer videre.

Hos PPclinic kan vi hjælpe med at udrede og beskrive psykiske helbredsproblemer. Vi ser det som det første skridt til, at man kan komme i gang med et forløb, som kan hjælpe til at man får det bedre.​

Psykiatrisk speciallægeerklæring

En psykiatrisk speciallægeerklæring har fokus på klientens psykiske funktionsniveau, skånebehov og arbejdsmarkedsperspektiv på kort og lang sigt. Speciallægeerklæringen udarbejdes af en speciallæge i psykiatri.

Speciallægen gennemlæser de foreliggende akter, taler med borgeren ved en samtale samt udreder og beskriver den aktuelle problemstilling, eventuelt via relevante tests. ​

​Den psykiatriske speciallægeerklæring kan sikre, at både borger og jobcenter har et grundigt lægefagligt udgangspunkt for fremadrettede tiltag og beslutninger.

​Vurdering af psykisk helbredstilstand

En vurdering af den psykiske helbredstilstand indeholder en kort og anvendelsesorienteret beskrivelse af borgerens psykiske og fysiske helbredstilstand. ​Undersøgelsen fører til en anvendelsesorienteret skriftlig udtalelse.

På PPclinic er det enten en speciallæge i psykiatri eller en psykolog, der varetager vurdering af psykisk helbredstilstand og kommer med anbefalinger, der kan højne borgerens aktuelle funktionsniveau.

Psykiatrisk speciallægeskøn

En udarbejdelse af et psykiatrisk speciallægeskøn tager udgangspunkt i allerede eksisterende sagsakter. Ud fra disse oplysninger danner en speciallæge i psykiatri sig et overblik og kommer med forslag til anbefalede fremadrettede tiltag.​

Tværfaglig udredning ved psykolog og speciallæge i psykiatri

​​En tværfaglig udredning er en kortfattet beskrivelse af de helbredsmæssige problemer og deres betydning for det aktuelle funktionsniveau.

Udredningen indeholder:

  • Lægefaglig vurdering
  • Psykologfaglig vurdering
  • ​Beskæftigelsesrettet perspektiv – i hvilket omfang vurderes borgeren fremadrettet at kunne indgå på arbejdsmarkedet, herunder
    • Tidsperspektiv
    • Behandlingsmuligheder som kan forventes at forbedre tilstanden
  • Anbefalinger til det fremadrettede forløb

Hvad kan vi hjælpe jeres borgere med?​

kommunen som arbejdsplads

vil du vide mere?

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495