Psykolog eller psykiater i jobcentret

​PPclinics psykologer yder konsulentbistand i jobcentret.

Der kan være tale om screenings- eller motivationssamtaler med borgere, deltagelse på tværfaglige konferencer, individuel sagssparring, forløbsaktiviteter for borgere i jobcentret, undervisning af fagpersoner samt udviklings- og projektopgaver.

Psykiater i jobcentret

PPclinics speciallæger i psykiatri yder lægefaglig konsulentbistand i jobcentret. Centralt er den afklarende samtale med borgeren i tæt dialog med sagsbehandler. 

Der kan endvidere være tale om udarbejdelse af speciallægeskøn, screeningsamtaler med borgere, deltagelse på tværfaglige konferencer eller individuel sagssparring til sagsbehandlere og mentorer.​​

Det overordnede formål med bistanden i jobcentrene, hvad enten der er tale om psykologisk eller psykiatrisk konsulentbistand, er, at give jobcentermedarbejderen handlemuligheder i arbejdet med at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

​Uagtet hvilken type konsulentbistand, der er tale om, er en gevinst ved arbejdet, at sagsbehandlere og mentorer vejledes og rådgives i håndteringen af sager, hvor borgere har psykiske helbredsproblemer.​

Hvad kan vi hjælpe jeres borgere med?​

kommunen som arbejdsplads

vil du vide mere?

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495