Psykolog eller psykiater i jobcentret

​​Psykolog i jobcentret

PPclinics psykologer yder konsulentbistand i jobcentret. Der kan være tale om screenings- eller motivationssamtaler med borgere, deltagelse på tværfaglige konferencer, individuel sagssparring, forløbsaktiviteter for borgere i jobcentret, undervisning af fagpersoner samt udviklings- og projektopgaver.

Psykiater i jobcentret

PPclinics speciallæger i psykiatri yder lægefaglig konsulentbistand i jobcentret. Centralt er den afklarende samtale med borgeren i tæt dialog med sagsbehandler. 

Der kan endvidere være tale om udarbejdelse af speciallægeskøn, screeningsamtaler med borgere, deltagelse på tværfaglige konferencer eller individuel sagssparring til sagsbehandlere og mentorer.​​

Det overordnede formål med bistanden i jobcentrene, hvad enten der er tale om psykologisk eller psykiatrisk konsulentbistand, er, at give jobcentermedarbejderen handlemuligheder i arbejdet med at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

​Uagtet hvilken type konsulentbistand, der er tale om, er en gevinst ved arbejdet, at sagsbehandlere og mentorer vejledes og rådgives i håndteringen af sager, hvor borgere har psykiske helbredsproblemer.​