Mestringsforløb

Mestring af sygdom og sygemelding er et tilbud til borgere, der vil arbejde handlingsorienteret og konstruktivt med at mestre de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en sygemelding i forhold til helbred, privatliv og arbejdsliv.

Mestringsforløbet er et intensivt gruppe- eller individuelt forløb, der har til formål at understøtte borgerne i et aktivt sygdomsforløb og i deres deltagelse i en tidlig, virksomhedsrettet indsats.

Hjælp til nysygemeldte

Mestring af sygdom og sygemelding er for borgere, der er sygemeldt, og ved, at de som udgangspunkt vil være sygemeldt i mere end 8 uger. I forbindelse med deres sygdomsforløb kan det være relevant med en indsats, der ruster borgeren til at håndtere mulige negative effekter af længere tids sygemelding, som fx modløshed, følelsen af fastlåsthed, passivitet eller en begyndende tendens til isolation.

Det er nemt at henvise til forløbet. Du skal blot udfylde henvisningsskemaet i linket til højre og sende det til info@ppclinic.dk. Så indkalder vores sekretærer borgeren til en opstartssamtale.

Download henvisningsskemaet her:
Henvisningsskema Mestringsforløb

Læs vores folder til deltagere på forløbet her:
Folder Mestringsforløb