Mestringsforløb

PPclinic har i 2015 i samarbejde med flere jobcentre i Hovedstadsområdet tilbudt et Mestringsforløb (Mestring af sygdom og sygemelding) til nysygemeldte sygedagpengemodtagere.

Mestringsforløbet er et fire ugers gruppeforløb med det formål at understøtte borgerne i et aktivt sygdomsforløb og i deres deltagelse i en tidlig, virksomhedsrettet indsats.

Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra de deltagende borgere og kommuner på forløbet, og har derfor besluttet at tilbyde forløbet i 2016.

Hjælp til nysygemeldte

Mestring af sygdom og sygemelding er for borgere, der er sygemeldt, og ved, at de som udgangspunkt vil være sygemeldt i mere end 8 uger. I forbindelse med deres sygdomsforløb kan det være relevant med en indsats, der ruster borgeren til at håndtere mulige negative effekter af længere tids sygemelding, som fx modløshed, følelsen af fastlåsthed, passivitet eller en begyndende tendens til isolation.

Det er nemt at henvise til forløbet. Du skal blot udfylde henvisningsskemaet nedenfor og sende det til info@ppclinic.dk. Så indkalder vores sekretær borgeren til en opstartssamtale.

Læs mere om Mestringsforløbet her:
Invitation til Mestringsforløb i PPclinic

Download henvisningsskemaet her:
Henvisningsskema Mestringsforløb

Læs vores folder til deltagere på forløbet her:
Folder Mestringsforløb

Hvad kan vi hjælpe jeres borgere med?​

kommunen som arbejdsplads

vil du vide mere?

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495