Kurser og kompetenceudvikling

Kurser

PPclinic har gennem en årrække undervist medarbejdere i jobcentre om temaer som eksempelvis:

  • Psykiatri
  • Samtaler med borgere med psykiske helbredsproblemer
  • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  • Ejerskab

Der kan være tale om halve eller hele dages undervisning eller om workshops/temadage med efterfølgende supervision baseret på konkrete cases.​

Kompetenceudvikling

​Vi laver kompetenceudviklingsforløb for både koordinerende sagsbehandlere, mentorer, faglige koordinatorer, teamledere og andre faggrupper i jobcentre.​


Et eksempel er et kompetenceudviklingsforløb med metoden Acceptance and Commitment Therapy, (ACT) som omdrejningspunkt.

Fokus er på, hvordan ACT kan implementeres i det daglige arbejde med borgerne.


Forløbet kan eksempelvis bestå af fire temadage med temaerne: ​

Indføring i ACTs grundprincipper

  • Act, ejerskab og jobcentret
  • Psykiatriske problematikker i borgerrelationen
  • Den gensidige udveksling mellem sagsbehandler og borger

​Hver temadag følges op af supervision i små grupper med henblik på at omsætte og implementere de nye redskaber og viden i praksis.

Evaluering viser, at kompetenceudviklingen har ført til mere sikkerhed i rollen som sagsbehandler samt mere fokus på aktiv handling.​