Kommunen som arbejdsplads

Vi holder workshops og kurser på arbejdspladser og i organisationer med fokus på forebyggelse og aktiv handling i forhold til psykiske helbredsproblemer og sygefravær. Vores indsats udspringer af en kombination af den nyeste viden og solid erfaring.

Vores mål er at give deltagerne relevant viden og forståelse om emner som f.eks. stress og andre psykiske helbredsproblemer, reduktion af sygefravær samt stressforebyggende ledelse.

Vi lægger vægt på, at alle vores workshops, kurser og oplæg indeholder handlingsorienterede anbefalinger, øvelser og redskaber, som deltagerne kan tage med sig.

Vores workshops, kurser og oplæg kan henvende sig til forskellige niveauer i organisationen afhængigt af emne og formål. Vi indgår gerne i en dialog omkring, hvordan vi bedst kan hjælpe jeres virksomhed i forhold til emne, form og målgruppe, så I får mest muligt ud af indsatsen​.

Læs vores faktaark om workshops, kurser og oplæg her.

 

​Eksempel på kursus:

Kursus for ledere om Stressforebyggende Ledelse

​Handlingsorienteret seminar/kursus til ledere og HR-ansvarlige om, hvordan man aktivt kan arbejde med forebyggelse af stress ved hjælp af konkrete værktøjer.

Fra dialogen med ledere i private og offentlige virksomheder ved vi, at mange ledere ikke føler sig klædt på til at indgå i den oftest svære samtale med medarbejdere, der udviser symptomer på stress. Samtidig er lederne usikre på, hvad de kan og bør gøre i de konkrete situationer.

PPclinic tilbyder derfor et dagsseminar for ledere og mellemledere med fokus på konkrete strategier og praktiske værktøjer til ledelse af medarbejdere med stress eller psykiske helbredsproblemer. Seminaret vil være praksis- og caseorienteret og vil give deltagende ledere og mellemledere konkret rådgivning og vejledning i ledelsesmæssig forebyggelse.

For at omsætte denne viden til praksis, foreslås en seminarrække i to trin, hvor lederne først bliver klædt på med viden om stressforebyggende ledelse og får mulighed for at omsætte denne viden til handling i praksis. Vi følger op med fokus på implementering for at sikre, at viden og erfaring fastholdes i organisationen.

Udgangspunktet for seminaret er PPclinics mangeårige erfaringer på området. Herudover vil vi inddrage viden fra PPclinics erhvervsPhD-studium, herunder hvilke konkrete ledelsesværktøjer, der kan anvendes til at forebygge at medarbejdere, der mistrives, sygemeldes.

Formål

Formålet med kurset er at klæde ledere og mellemledere på til at tage dialogen med medarbejdere, der udviser tegn på psykisk mistrivsel, stress eller psykiske helbredproblemer. Der vil være fokus på, hvordan man som leder, bedst muligt kan hjælpe medarbejdere, der udviser tegn på psykisk mistrivsel eller stress, sikkert tilbage på sporet igen.​

Læs vores faktaark om stressforebyggende ledelse her.

Eksempel på oplæg:

Oplæg for ledere og medarbejdere: ​”Stress – forståelse og handling”

Oplæg om psykiske helbredsudfordringer, hvordan de viser sig, og hvad man kan gøre afhængigt af, om man selv er den, der rammes, er kollega eller leder.

​Oplægget giver indblik i hvad stress er, og hvorfor vi mennesker rammes af stress og andre psykiske helbredsproblemer. Vi vil herunder komme ind på forskellen mellem travlhed og stress. Med fokus på handling vil vi oplægget komme med inspiration til hvad man selv kan gøre for at forebygge stress samt forslag til handlinger, hvis man oplever en stressramt kollega.

​Oplægget er praksis- og caseorienteret og har fokus på at skabe en fælles forståelse af stress i organisationen, hvor det bliver tydeligt for alle hvad både man selv og andre kan gøre for at forebygge.