Individuelle beskæftigelsesrettede forløb

PPclinic tilbyder individuelle, beskæftigelsesrettede indsatser til borgere med stress eller andre psykiske helbredsproblemer, der vurderes at have behov for en særlig indsats for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Forløbene tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov for hjælp og støtte.

Individuelle forløb indledes altid med en visitation hos psykolog eller psykiater afhængig af borgerens problemstilling. Herefter vender vi tilbage til sagsbehandler med et konkret forslag til et forløb.

De individuelle beskæftigelsesrettede forløb kan både være med eller uden en praktik eller arbejdsprøvning, hvor vi hjælper borgeren tilbage eller nærmere arbejdsmarkedet.

Et eksempel på et forløb kan være:

Indledende forløb

Et indledende forløb har til formål at ruste borgeren til en aktiv beskæftigelsesrettet indsats efter længere tids fravær fra arbejdsmarkedet. Forløbet kan indeholde:​

  • 8 samtaler hos psykolog
  • 3 konsultationer ved psykiater
  • 2 samtaler med virksomhedskonsulent
  • 1 afsluttende notat ved psykolog

​​​Indsatsen kan etableres som et aktivt forløb for sygedagpenge-, uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere eller som en indledende del af et ressourceforløb. Indsatsen kan kombineres med jobcentrets øvrige tilbud.​

Det indledende forløb leder ofte frem mod en praktik eller arbejdsprøvning.​

Virksomhedspraktik

Ordinær virksomhedspraktik har til formål at bringe borgeren tilbage til det ordinære arbejdsmarked gennem

• Etablering af 12 ugers praktik i en offentlig eller privat virksomhed
• Opfølgning ved psykolog og virksomhedskonsulent
• Afsluttende rapport med opsummering af praktikforløbet

Udviklingsforløb (arbejdsprøvning)

Virksomhedsrettet udviklingsforløb har til formål at udvikle og beskrive borgerens funktionsniveau, skånebehov og arbejdsmarkedsperspektiv gennem

• Etablering af 13 ugers udviklingsforløb i en offentlig eller privat virksomhed
• Opfølgning og støtte ved psykolog
• Rundbordssamtaler på praktikpladsen med virksomhedskonsulent
• Afsluttende progressionsrapport med beskrivelse af timetal, skånebehov, effektiv arbejdstid m.m.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til de beskæftigelsesrettede forløb eller til en konkret sag, er du altid velkommen til at kontakte os.​