Vores tilgang

Det beskæftigelsesrettede fokus er centralt i samtlige af vores forløb. Vi har mange års erfaringer med det kommunale samarbejde og i arbejdet med at hjælpe borgere med psykiske helbredsproblemer godt og sikkert tilbage til arbejdsmarkedet.​

PPclinic har det erklærede sociale formål at inkludere mennesker med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet og i andre sociale fællesskaber. Vi gør det i et udadvendt samarbejde med pårørende, kommuner, virksomheder og forsikringsselskaber. Vi er en non-profit organisation og firmaets overskud bliver reinvesteret i nye aktiviteter og projekter.

Fokus på beskæftigelse

I PPclinic kombinerer vi en sundhedsfaglig indsats med et arbejdsmarkedsrettet fokus. Fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet kan ofte virke som en helbredsfremmende faktor i behandlingen, hvorimod en langvarig sygemelding isolerer og distancerer den enkelte fra arbejdslivet.

Koordineret og tværfaglig indsats

I PPclinic tilrettelægger vi tværfaglige forløb ud fra en helhedsorienteret indsats. I vores indsats indgår som oftest kontakt til personens netværk, eksempelvis pårørende, arbejdsplads, forsikrings- og pensionsselskab og jobcenter.Tværfagligheden giver stor bredde og opdateret viden inden for en række fagområder og muliggør en sammensætning af behandlingsforløb der passer til det enkelte menneskes problemer og livssituation. 

Acceptance & Commitment Therapy

I PPclinic anvender vi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som metode i arbejdet med mennesker, der befinder sig i psykisk udfordrende perioder af deres liv. ACT hviler på et kognitivt adfærdsterapeutisk fundament med elementer fra blandt andet mindfulness. ACT er desuden veldokumenteret som metode til håndteringen af en bred vifte af psykiske helbredsproblemer.


ACT som Metode

ACT er en handlingsorienteret tilgang til mennesker med psykiske udfordringer. Et centralt element i ACT er at lære metoder til at kunne håndtere vanskelige tanker og følelser på hensigtsmæssige måder, så disse tanker og følelser ikke forhindrer et aktivt og meningsfuldt privat- og arbejdsliv.


ACT i praksis

Vores erfaring er, at ACT er meget anvendeligt, hvad enten man står i en vanskelig situation i forhold til sit privat- eller arbejdsliv. Via ACT hjælper vi med at omsætte udfordringer til overkommelige delmål, som er realistiske at begynde at handle på her og nu. Ved hjælp af ACT støttes klienten til at handle med udgangspunkt i egne værdier, så man kan arbejde frem mod at blive den forældre, kæreste, medarbejder, kollega eller chef, man gerne vil være.

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495

PPclinic København

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte​​

PPclinic Vejle

Havneparken 2

7100 Vejle​​

PPclinic Aarhus

Bautavej 1A

8210 Aarhus V