Sundhedsfaglige udredninger

En vigtig afklaring

En psykisk problemstilling opleves ofte ubehagelig. Især hvis man ikke ved, hvad man har med at gøre, og hvordan man kan få det bedre. Hvis man er sygemeldt med stress, men i virkeligheden har en depression, nytter det ikke at få hjælp til stresshåndtering. Man bliver heller ikke rask, hvis man bliver behandlet for depression, men har en bipolar lidelse.

Derfor er det helt centralt at få professionel og kompetent hjælp til at afklare hvad problemet er, og hvordan man kommer bedst videre.

Hos PPclinic kan vi hjælpe med at udrede og beskrive psykiske helbredsproblemer. Vi ser det som det første skridt til, at man kan komme i gang med en behandling som kan hjælpe én til at få det bedre.​

Psykiatrisk speciallægeskøn

En udarbejdelse af et psykiatrisk speciallægeskøn tager udgangspunkt i allerede eksisterende skriftlige oplysninger. Ud fra disse oplysninger danner en speciallæge i psykiatri sig et overblik og kommer med forslag til anbefalede fremadrettede tiltag.

Vurdering af psykisk helbredstilstand

Vurderingen af den psykiske helbredstilstand indeholder en kort og anvendelsesorienteret beskrivelse af klientens psykiske og fysiske helbredstilstand. Undersøgelsen fører til en anvendelsesorienteret skriftlig udtalelse.


På PPclinic er det speciallæger i psykiatri der varetager vurdering af psykisk helbredstilstand og kommer med anbefalinger til hvordan personens aktuelle funktionsniveau kan øges.

Psykiatrisk speciallægeerklæring

En psykiatrisk speciallægeundersøgelse og udarbejdelse af speciallægeerklæring har fokus på klientens psykiske funktionsniveau, skånebehov og arbejdsmarkedsperspektiv på kort og langt sigt. Den varetages af en speciallæge i psykiatri, der læser foreliggende akter igennem og gennem samtale og evt. test udreder og beskriver den aktuelle problemstilling.

Den psykiatriske speciallægeerklæring kan sikre at både klient og forsikringsselskab har et grundigt lægefagligt udgangspunkt for fremadrettede tiltag og beslutninger.

Hvad kan vi gøre for jeres kunder?

FOREbyggelse på arbejdspladsen

Vil du vide mere? 

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495