Mestringsforløb

Mestring af sygdom og sygemelding er et fire-ugers gruppeforløb for nysygemeldte personer.

I forbindelse med et sygdomsforløb kan det være relevant med en indsats, der ruster den enkelte til at håndtere mulige negative effekter af sygemelding, som fx modløshed, bekymringstendens, passivitet eller isolation.

Formålet med forløbet er at sikre, at den sygemeldte får opbygget en psykisk robusthed og lærer at håndtere de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en sygemelding.

Forløbet klæder deltageren på til at komme godt tilbage i arbejde, hvilket indebærer, at deltageren bliver i stand til at handle aktivt med udgangspunkt i sin situation.​

​​Du henviser ved at udfylde vores henvisningsskema og sende det til info@ppclinic.dk.

​Læs mere om Mestringsforløbet her:

Invitation til Mestringsforløb i PPclinic

Download henvisningsskemaet her:

Henvisningsskema Mestringsforløb

Vores evaluering af forløbet i 2015 viser, at deltagerne på vores Mestringsforløb i gennemsnit er sygemeldt 11 dage mindre sammenholdt med projektets kontrolgruppe, og dermed er tilbage på deres arbejdsplads eller som aktivt jobsøgende mere end halvanden uge før deltagerne i kontrolgruppen.

Deltagerne på Mestringsforløbet har ved afslutning svaret følgende:

  • 98% af deltagerne oplever at have fået større forståelse for egne reaktioner på udfordringer i forbindelse med sin sygdom og sygemelding.
  • 92% af deltagerene oplever, at det i højere grad er dem selv, der sidder ved rorpinden i livet.
  • 100% af deltagerene har svaret, at de oplever at have fået indblik i egne ressourcer og handlemuligheder.

*Evalueringen omfatter 63 personer, hhv. på forløb og i kontrolgruppen. Evalueringen er lavet ved årsskiftet.​​

Hvad kan vi gøre for jeres kunder?

FOREbyggelse på arbejdspladsen

Vil du vide mere? 

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495