Individuelt forløb

Hurtig og relevant hjælp

Når et menneske oplever psykiske helbredsproblemer er hurtig og relevant hjælp afgørende for, hvor hurtigt man er på benene igen.

Den reelle problemstilling skal spottes så hurtigt som muligt, og den mest relevante behandling igangsættes. Det kan vores psykologer og speciallæger i psykiatri.

I PPclinic tilbyder vi samtaleforløb ved psykolog og psykiatrisk behandling ved speciallæge i psykiatri.

Hvilken form for forløb man har brug for er afhængigt af problemstillingen.

Samtaler hos psykolog

Samtaleterapi hos en psykolog er veldokumenteret som effektiv behandlingsmetode for en række psykiske problemstillinger. Gennem samtaleterapi hos en psykolog kan man opnå en bedre forståelse af sig selv og de udfordringer, man har. Vi arbejder på at skabe en positiv udvikling og øge det psykiske velbefindende.​

Et forløb indledes altid med en grundig samtale, hvor problemstilling, livsomstændigheder og ønsker til forløbet gennemgås. I samarbejde med klienten lægges en plan for det videre forløb. Vi tilpasser samtaleterapien til de behov og aktuelle udfordringer vi møder hos klienten, og bruger elementer fra forskellige psykoterapeutiske metoder. Vi anvender primært ACT (Acceptance and Commitment Therapy), men også elementer fra kognitiv, narrativ og eksistentiel psykoterapi.

Konsultationer hos speciallæge i psykiatri

Nogle gange får psykiske helbredsproblemer bidt sig fast på en måde, hvor en medicinsk behandling er den mest effektfulde løsning. Den medicinske behandling kan enten stå alene eller være i kombination med psykoterapi.


Når man modtager medicinsk behandling, er det helt centralt, at man får det helt rigtige præparat i den helt rigtige dosis for, at det har den optimale effekt. Det kræver en erfaring og specialviden som alle vores speciallæger i psykiatri har.


Integreret individuelt forløb hos psykolog og psykiater.

Vi har erfaret at en del af mennesker der kommer hos os har glæde af et integreret forløb, hvor man sideløbende ser både psykolog og psykiater. Det betyder at man stabiliseres samtidig med at man får arbejdet med de psykologiske udfordringer der kan være i éns liv. 

 

Vi skræddersyr forløbet, så klienten får den optimale hjælp med henblik på at undgå sygemelding eller komme hurtigst muligt tilbage i arbejdet.

Hvad kan vi gøre for jeres kunder?

FOREbyggelse på arbejdspladsen

Vil du vide mere?