Vi tilbyder

SUNDHEDSFAGLIGE YDELSER

PPclinic tilbyder en række sundhedsfaglige ydelser.
Ydelserne benyttes oftest i det kommunale beskæftigelsesrettede arbejde med borgere med psykiske helbredsproblemer samt af forsikrings- og pensionsselskaber til brug i skadessagsbehandling og behandlingen af pensionssager.

Psykiatrisk speciallægeerklæring

En psykiatrisk speciallægeundersøgelse og udarbejdelse af speciallægeerklæring med fokus på borgerens psykiske funktionsniveau, skånebehov og arbejdsmarkedsperspektiv på kort og langt sigt.​

Vurdering af psykisk helbredstilstand

En psykologisk, psykiatrisk undersøgelse og udarbejdelse af en kort og handlingsorienteret skriftlig vurdering. Fokus er på borgerens mulighed for vende tilbage til uddannelse eller arbejde.

Psykiatrisk speciallægeskøn

Udarbejdelse af et psykiatrisk speciallægeskøn med udgangspunkt i allerede eksisterende skriftlige oplysninger.

Psykologisk testning

En test og beskrivelse af borgerens neuropsykologiske funktionsniveau eller personlighedsstruktur.

Fremskudt psykiaterfunktion

Psykiatrisk konsulentbistand lokalt i jobcentret. Psykiateren kan foretage vurderinger, udfærdige psykiatriske speciallægeskøn eller fungere som løbende sparringspartner for jobcentrets medarbejdere. Den fremskudte psykiaterfunktion tilrettelægges med udgangspunkt i det konkrete jobcenters behov.

Hvad kan vi gøre for jeres kunder?

FOREbyggelse på arbejdspladsen

Vil du vide mere? 

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495