​Psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge

Hvert tiende barn oplever psykiske udfordringer i løbet af opvæksten. For nogle er det forbigående, men for andre går det ikke over af sig selv. Hvis et barn eller et ungt menneske viser tegn på psykiske helbredsproblemer og mistrives i skolen eller derhjemme, er den rette udredning og behandling afgørende.

I PPclinic har vi specialiseret os i at hjælpe børn og unge og sørge for, at de kommer godt videre. Vores ydelser er et privat alternativ til de eksisterende undersøgelses- og behandlingstilbud i det offentlige.

Udredning - det første skrid på vejen

Et forløb i PPclinic starter med en udredning af barnets problemstilling. En grundig udredning er vigtig, både for at kunne pege på den rigtige behandling og for at nøglepersonerne omkring barnet eller den unge bliver i stand til at give den nødvendige støtte. Ved den første samtale vurderer vi behovet for udredning gennem flere samtaler med en speciallæge eller specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og/eller via undersøgelser hos vores neuropsykologer.

Behandling – den rigtige vej videre

Alle børn og unge er forskellige og har forskelligt behov for hjælp, hvis de får psykiske helbredsproblemer. Hos os er dit barn i centrum, og vi tilpasser behandlingen til dit barns behov. Behandlingen kan bestå i psykoedukation, som er læren om en psykisk sygdom, terapi og evt. medicinsk behandling.

Supervision og undervisning

I PPclinic udbyder vi supervision og undervisning på det børne- og ungdomspsykiatriske område til sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Om PPclinic børne- og ungdomspsykiatriske team

Den psykiatriske udredning og behandling udføres af PPclinics børne- og ungdomspsykiatriske team, som har mange års erfaring med udredning og behandling af børn og unge med psykiske helbredsproblemer. Teamet består af speciallæger og specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri, neuropsykologer og specialuddannede sygeplejersker.

Vores tværfaglighed gør det muligt at tilpasse forløbet til barnets eller den unges behov. Samarbejde er et nøgleord for os, og vi inddrager familie, skole, egen læge eller andre relevante parter i det nødvendige omfang.

Læs mere om vores medarbejdere.

Telefon: 33 69 09 66

Telefontid: Man – fre kl. 9.00 - 15.00

E-mail: info@ppclinic.dk

CVR: 26850495

PPclinic Aarhus

Klamsagervej 35A

8230 Aabyhøj