​Psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge

Hvert tiende barn oplever psykiske udfordringer i løbet af opvæksten. For nogle er det forbigående, men for andre går det ikke over af sig selv. Hvis et barn eller et ungt menneske viser tegn på psykiske helbredsproblemer og mistrives i skolen eller derhjemme, er den rette udredning og behandling afgørende.

I PPclinic har vi specialiseret os i at hjælpe børn og unge og sørge for, at de kommer godt videre. Vores ydelser er et privat alternativ til de eksisterende undersøgelses- og behandlingstilbud i det offentlige. Vi har kort ventetid, så I hurtigt kan komme i gang med et forløb hos os.

Udredning - det første skridt på vejen

Et forløb i PPclinic starter med en udredning af barnets problemstilling hos en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. En grundig udredning er vigtig, både for at kunne pege på den rigtige behandling og for at nøglepersonerne omkring barnet eller den unge bliver i stand til at give den nødvendige støtte. Ved den første samtale vurderer vi behovet for udredning gennem flere samtaler med en speciallæge eller specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og/eller via undersøgelser hos vores neuropsykologer.

Behandling – den rigtige vej videre

Alle børn og unge er forskellige og har forskelligt behov for hjælp, hvis de får psykiske helbredsproblemer. Hos os er dit barn i centrum, og vi tilpasser behandlingen til dit barns behov. Behandlingen kan bestå i psykoedukation, som er læren om en psykisk sygdom, terapi og evt. medicinsk behandling. Vores speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri er involverede i og ansvarlige for alle forløb.

En fælles opgave

Når et barn rammes af psykiske udfordringer, påvirker det hele familien. For at sikre den bedst mulige udredning og behandling inddrager vi familien i forløbet fra start til slut. På den måde sikrer vi sammen, at barnet eller den unge får den nødvendige støtte i sit nærmeste miljø.

Om PPclinic børne- og ungdomspsykiatriske team

Den psykiatriske udredning og behandling udføres af PPclinics børne- og ungdomspsykiatriske team, som har mange års erfaring med udredning og behandling af børn og unge med psykiske helbredsproblemer. Teamet består af speciallæger og specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri, neuropsykologer og specialuddannede sygeplejersker.

Vores tværfaglighed gør det muligt at tilpasse forløbet til barnets eller den unges behov. Samarbejde er et nøgleord for os, og vi inddrager familie, skole, egen læge eller andre relevante parter i det nødvendige omfang. Ved behov henviser vi til behandling i offentligt regi.

Læs mere om vores medarbejdere.

Supervision og undervisning for sundhedsfagligt personale

I PPclinic udbyder vi supervision og undervisning på det børne- og ungdomspsykiatriske område til sundhedsfagligt personale og sagsbehandlere. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

livsmestring for unge

vil du vide mere?