Samtaleforløb for unge

Hvis en ung mistrives, er det vigtigt at gribe tidligt ind, så symptomerne ikke bider sig fast og udvikler sig til mere alvorlige psykiske tilstande.

Et samtaleforløb i PPclinic er et tilbud til unge mellem 16 og 24 år, som oplever udfordringer eller manglende trivsel og søger hjælp til at få afklaret, hvad der er på spil og få nogle strategier og redskaber til at kunne håndtere situationen og få det bedre.

Vi hjælper dig til at få det bedre

Livet som ung er ikke altid nemt. De unge skal have styr på ­skole, kærester, ven­ner, job, fritid og fremtid. Mange føler ikke, at de slår til, og det kan give tristhed, selvværdsproblemer, manglende motivation og frustrationer i hverdagen. For nogle kan det være svært at passe sin skole eller uddannelse.

Det kan være meget ubehageligt at opleve, at man ikke trives eller har styr på sine tanker, følelser og krop. Med den rette hjælp kan langt de fleste få det godt igen – og et samtaleforløb med en psykolog vil for de fleste være et godt sted at starte.

I samtaleforløbet hjælper vi den unge med:

  • at afklare, hvad den unges udfordringer består i
  • at forstå sig selv bedre
  • ​personlige strategier til at arbejde med sine udfordringer
  • at komme videre i livet på en god måde.

I PPclinic har vi mange års erfaring med at finde den indsats og de strategier, som den unge har mest brug for. Ofte kan op til fem samtaler gøre en stor forskel.

Hvis der er behov for mere

Hos os arbejder psykologer og psykiatere arbejder tæt sammen. Hvis vi gennem et forløb vurderer, at der er et psykiatrisk behandlingsbehov, kan vi varetage behandlingen gennem PPclinics egne tilbud, eller hjælpe den unge videre til det offentlige behandlingssystem – uanset om problemstillingen er af lettere karakter, eller om det er en mere alvorlig tilstand som angst eller depression, der kræver en psykiatrisk indsats.

Vi kan se forskellen – og vi kan hjælpe.​

Hvad kan vi hjælpe dig med?

livsmestring for unge

vil du vide mere?