Rådgivning til forældre

Er I forældre til en ung, der mistrives eller har en psykiatrisk diagnose, tilbyder vi sparring i forhold til at forstå de særlige udfordringer, det kan give. Det kan være i forhold til identitet, risikoadfærd, uddannelse og andre emner, som fylder for jer og/eller for den unge.

PPclinic kan hjælpe jer, hvis i er i tvivl om, hvad der er på spil, og hvordan I bedst støtter op om den unge.

I rådgivningsforløbet kan vi for eksempel arbejde med:

  • ​forståelsen af mistrivsel
  • ​psykiatriske diagnoser og de vanskeligheder, som det kan give i hverdagen
  • ​hvordan I kan støtte den unge
  • ​jeres handlemuligheder som forældre i forhold til de udfordringer, I står overfor med jeres barn
  • at håndtere egne følelser og tanker som forælder til en ung i mistrivsel​

Vi arbejder med at støtte hele familien og sætte fokus på ressourcer og grundlæggende psykologiske principper, som kan guide samværet og understøtte en positiv udvikling.

Som forælder kan du komme alene, eller I kan komme sammen som forældrepar.​

Hvad kan vi hjælpe dig med?

livsmestring for unge

vil du vide mere?