Rådgivning til fagpersonale på uddannelsesinstitutioner

Mange unge føler sig pressede. Hvis der ikke tages hånd om dette pres, risikerer en del af de unge at udvikle alvorlige tilstande som stress, angst og depression, der kan påvirke deres muligheder mange år fremover.

PPclinic tilbyder rådgivning til fagpersoner, der arbejder med trivsel og vejledning af unge, med fokus på støttende strategier for unge med mistrivsels- eller psykiatriske udfordringer.

Hjælp til at se og handle på de tidlige tegn

Uddannelsesinstitutionerne står med en stor opgave i forhold til at hjælpe og støtte de unge. En vigtig forudsætning for det er, at fagpersonerne har den nødvendige viden og hurtigt opdager og reagerer på mistrivsel.

Hvis der reageres på de tidlige tegn, kan man forebygge stress og vælge den rette indsats på det rigtige tidspunkt. For det er faktisk muligt at få øje på advarselstegn, allerede inden den unge måske selv er i stand til at sætte ord på, at der er noget galt.

Et rådgivende forløb hos PPclinic klæder fagpersonen på til at støtte unge med mistrivsels- eller psykiatriske udfordringer. Der kan være tale om undervisning eller sparring i forhold til diagnosekendskab, tidlige tegn på stress og forebyggelsesstrategier eller metoder til at øge den unges livsmestring og beslutningskompetencer.​

I et rådgivningsforløb får du blandt andet:

  • ​viden om, hvordan du genkender de tidlige tegn på stress hos unge
  • redskaber til at stoppe en begyndende stressspiral
  • input til, hvornår egentlig psykologisk eller psykiatrisk behandling er nødvendig
  • kendskab til, hvilke alvorlige følgesymptomer du altid skal reagere på

Rådgivningen tilrettelægges efter behov enten som individuelle forløb eller gruppeforløb​

Hvad kan vi hjælpe dig med?

livsmestring for unge

vil du vide mere?